Softball a Baseball v Chocni – závěry pro rok 2016

Softball a Baseball v Chocni – závěry pro rok 2016

Cílem článku je shrnutí činnosti klubu SaB Orlice Choceň v roce 2016. Z pohledu klubu může být tento rok nazýván různě, avšak z hlediska retrospektivy to lze shrnout jednoznačně: rok 2016 byl rokem změn!


Pro vysvětlení výše zmíněného je třeba se poohlédnout na přelom prvního a druhého desetiletí současného milénia. Právě v tu dobu si zástupci klubu již byli vědomi bezpodmínečné nutnosti vdechnutí nového života klubu, a proto byla v roce 2011 započata malá transformace. Zpočátku pomalé a později již postupné a dobře mířené kroky dospěly v zapojení mladší generace do vedení klubu. V průběhu několika let tak začal klub s intenzívnější prací s mládeží a využíváním stále širšího portfolia možností.


Obdobná a nevyhnutelná situace se vyvíjela u dospělé a aktivně hrající části klubu, zejména pak družstva mužů. Každá dětská kategorie byla na pozici trenéra posílena minimálně jedním zkušeným hráčem. V horizontu několika let je možné již vidět postupné zlepšení situace. Fakta jednoznačně ukazují meziroční nárůst aktivních registrovaných hráčů mládežnických kategorií o více než 25 % mezi závěrem rok 2015 a 2016 (bez hráčů základních škol zapojených do rozvojových projektů). Zároveň dochází k postupnému rozšiřování aktivního zapojení trenérů do systému vzdělávání, konkrétně v letech 2015 a 2016 nárůst tvořil celých 40 % (jen pro rok 2017 je navržen nárůst o dalších 40 – 50 %). Klub si uvědomuje fakt, že jen vzdělaní trenéři mohou správně pracovat s mládeží a adekvátně zabezpečit všestranný rozvoj mládeže.


Mládežnické kategorie SaB Orlice Choceň (U8, U9, U11 a U13; U15 poté pod vlajkami klubu Meteors Žamberk) byly v rámci sezony 2016 samozřejmě zapojeny do turnajů v rámci regionu Severovýchod. Mnoho turnajů bylo pořádáno i na domácím hřišti a některé kategorie měly možnost sehrát utkání i pod umělým osvětlením. V rámci přípravy na sezonu se některé kategorie zúčastnili halových turnajů.


V roce 2016 byla taktéž ustavena kategorie U10, která se účastnila II. T-Ballové ligy organizované Českou softballovou asociací. Náš kolektiv se zúčastnil turnajů organizovaných na hřištích v Praze a v Havlíčkově Brodě. V měsíci květnu proběhlo V. kolo této celorepublikové soutěže zároveň na domácím areálu v Orlím hnízdě v Chocni. Kategorie U10 se také zúčastnila stříbrného Superpoháru na hřišti v Mladých Bukách. Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro kategorii U10 účast na zářijovém turnaji ve Vídni.


Klubu se zároveň daří angažovat v projektu Little League, kdy se stal hlavním trenérem za region Severovýchod náš zástupce. Právě z tohoto důvodu se halový výběr a jarní venkovní soustředění konaly právě v Chocni, a to za přispění dalších domácích trenérů.


Na hřišti v Chocni (tedy v Orlím hnízdě) v průběhu roku také probíhalo mnoho akcí pro děti. Příkladem tak může být červnový Finálový turnaj základních škol v T-Ballu (pod hlavičkou ČSA), zářijová akce „Bee‑ball Day s Orlicí“ organizovaný v rámci celorepublikového „Bee-ball Day“ a také podzimní první ročník soutěže „Hod do dálky s Orlicí“.


Pro členy klubu, děti a jejich rodiče bylo v roce 2016 uspořádáno taktéž několik akcí. V měsíci červnu se jednalo o celoklubovou sportovně-zábavnou akci pro rodiče a děti, v měsíci září poté o celoklubové ukončení sezony spojené se soutěžemi pro děti a rodiče a následným shrnutím sezony mládežnických kategorií a předání ocenění za úspěchy. Členové klubu a zájemci z řad rodičů se v měsíci prosinci účastnili Výroční valné hromady, kde došlo k několika dalším změnám (které se dále projeví v budoucnosti).


V rámci roku 2016 bylo na hřišti uspořádáno taktéž i několik dalších akcí pro sportovce i širokou veřejnost. Město Choceň zde pro veřejnost připravilo zajímavé venkovní divadelní vystoupení a pro sportovně založené nadšence zde byl uspořádán již po několikáté jarní extrémní závod ORLICE CUP (běh, mtb xc, voda – kajak). Další významnou akcí, tentokrát přímo zajišťovanou klubem, je tradiční turnaj Slowpitch. Letošní XXII. ročník je zevrubně popsán v samostatném článku ( zde ) a jedná se o významnou kulturně-sportovní akci, jejíž věhlas začíná nabývat regionálního rozměru.


Klub SaB Orlice Choceň se v roce 2016 zapojil do projektu Bee-ball do škol. Podařilo se zajistit spolupráci na třech základních školách ve městě či jeho okolí. Zevrubně je projekt popsán v samostatném článku ( zde ).


Poslední zbývající informací jsou výkony dospělých kategorií klubu v roce 2016. Ženám se již tradičně po několik let daří v rámci Východočeské softballové ligy obsazovat první příčku této soutěže. Naopak mužská kategorie již po několik let prochází generační obměnou, což je jedním z důvodů, proč Orli Choceň nepodávají stejné stabilní výkony v utkáních 1. Ligy, jako v předcházejících letech. Obdobně i ženy prochází generační obměnou, avšak výsledky hovoří jednoznačně lépe v jejich prospěch.


Závěr článku patří samozřejmě poděkování. Toto patří v první řadě našim malým sportovcům a především jejich rodičům. Velký dík patří našim trenérům za jejich snahu, trpělivost, obětavost a čas, který jsou ochotni věnovat práci s mládeží a rozvoji sportu obecně. Taktéž patří poděkování všem aktivním členům klubu za jejich práci, za jejich sportovní činnost a za jejich odhodlanost a oddanost klubu. Žádná činnost a žádný rozvoj by však nebyl možný bez finančních prostředků, proto velké poděkování patří organizacím, jež poskytly nemalé finanční prostředky (MŠMT, Pardubický kraj, město Choceň, ČBA, ČSA a další), a taktéž všem sponzorům a přispěvatelům.


V roce 2016 se nám podařilo uskutečnit mnohé! Jsme na to náležitě pyšní. Avšak s pokorou zároveň přijímáme následující fakt: Mnoho práce je ještě před námi. Stále jsme však odhodláni pracovat i nadále. Rádi bychom tedy dokázali, že rok 2016 nebyl jediným velmi aktivním rokem.


Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi nejen v roce 2017

SaB Orlice Choceň

Archiv novinek

Webkamera hřiště webkamera

Naši sponzoři

http://www.starmon.cz/
https://autoneum.jobs.cz/volna-mista/?customcateg=chocen
http://mecawel.de/
http://www.pspizoterm.cz/
https://www.baseball.cz/
https://www.softball.cz/
http://www.chocen-mesto.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.